ANGEREDS KAMELCENTER!

Kamelcentret var en vision om att etablera ett kamelcenter i Göteborgsförorten Angered.

Den ideella föreningen arrenderade fem hektar mark från Göteborgs Stad i Angereds Centrum där de anlade och drev kamelparken som då var kärnan för Angereds Kamelcenter.

Kamelcentret innehöll fyra verksamhetsområden: