Om Angereds kamelcenter

Idén bakom Angereds Kamelcenter föddes för ett antal år sedan inom ramen för projektet Världsbyn (numera Föreningen Världsbyn, 2018).  Svensk-somaliska vänföreningen, en ideell förening med bas i Angered, gjorde idén till sin och bildade Angereds Kamelcenter ekonomisk förening i januari 2013.

Styrelsen under verksamhetsåret 2016-17 bestod av följande ordinarie ledamöter: Géza Nagy (ordförande), Deq Hassan (kassör), Katharina Pejov (sekreterare), Suleiman Ali och Eva Berggren. Suppleanter: Ahmed Hassan, Doosh Farah och Dahir Hassan.

Vi är certifierade enligt rådande ISO certifkat igenom bolaget certway.se

Målsättningen

Var att skapa:

 • En kamelpark – Där djuren trivdes och togs väl hand om
 • Ett aktivitetscentrum – Där besökarna kunde tillbringa en trevlig och minnesvärd tid
 • Ett ”kamelköpcentrum” – Där man kunde köpa eller beställa olika produkter som hade med kameldjur att göra (kamelmjölk, kamelkött, ullprodukter, souvenirer)
 • Ett kunskapscentrum – Där man kunde få information om kameldjur och kamelrelaterade ämnen
 • Ett forskningscentrum – Där det bedrivdes forskning (både gräsrots- och mer avancerad sådan) om kameldjur och kamelrelaterade ämnen
 • Ett utbildningscentrum – Där intresserade fick möjligheten att få utbildning om kameldjur och kamelrelaterade ämnen
 • En världsby – Där kamelcentret skulle vara ett första steg i byggandet av en världsby i Angered

Vill du hjälpa till? Gå in på julklappföretag.com och köp en julklapp till någon av våra anställda! Vi är partners med justposter.se

Visionen

Med kamelcentret ville de bidra till:

 • Att göra Angered mer attraktivt och trevligt att besöka och bo i.
 • Att ta vara på Angereds kulturella mångfald och lyfta fram den på ett positivt sätt.
 • Att göra Angeredsborna stolta över sin stadsdel.
 • Att skapa arbetstillfällen för lokalbefolkningen.
 • Att vara en del av en en hållbar utveckling av området (ekonomiskt, socialt och kulturellt).
 • Att sätta Angered (och Göteborg) på världskartan, där ett av världens få kamelcentra fanns.
 • Att hålla lokalerna och området rent för att bibehålla en återkommande kundkrets.

För information om finansiering och samt fakturahantering vänligen kontakta svenskajurister.se