Kamelfarm i Angered kan bli verklighet

Det finns ett stort intresse för kameler i världen och vi har länge funderat på ett kamelcenter i Angered. Det är spännande djur som många fascineras av, säger Géza Nagy. Just nu pågår förhandlingar med kommunen om lämplig mark i Angered där kamelfarmen kan ligga. Géza, Deq och Abdi vill att farmen ska ligga så