Kamelmjölk säljes

Vad som från början var ett skolprojekt har nu blivit verklighet – USA har fått sin första kamelmjölksproducent. 80 procent av kunderna är föräldrar till barn med autism, skriver Los Angeles Times.

Bakom företaget står Walid Abdul-Wahab, 23. Han kläckte idén under ett besök i Saudiarabien. Där betraktas kamelmjölk som en delikatess. Den dricks vid festliga tillfällen såväl som då någon är sjuk eftersom den anses vara hälsosam.

– Nomader och beduiner i Mellanöstern har i århundranden använt kamelmjölk, säger Walid Abdul-Wahab till Los Angeles Times.

Produktionen i Kalifornien inleddes i januari. Sedan dess har företaget sålt kamelmjölk för nästan 700.000 kronor.

Mjölken kommer från sju mindre kamelfarmer i Kalifornien. De flesta av gårdarna drivs av amish.

Marlin Troyer är amish och har en bondgård i Michigan i nordöstra USA. Han experimenterade med kamelmjöl 2010. Verksamheten visade sig vara lukrativ och Troyer kunde expandera – bondgårdens ägor har på fyra år växt från 10 tunnland till 80.

– Liksom många amish så drack jag all rå mjölk jag kunde komma över, däribland hästmjölk, åsnemjölk och getmjölk. Så [vi] var villiga att ta risken [att satsa på verksamheten], och att ha den arbetsmoral som krävs för att mjölka kameler, säger Marlin Troyer.

Kameler vägrar att låta sig mjölkas av andra människor än de som de vant sig vid, enligt Troyer. Dessutom måste kamelungarna vara i närheten för att mjölkningen ska kunna genomföras.

Det går, enligt Abdul-Wahab, 18.000 kor på en kamel i USA. Det är därför inte konstigt att komjölken kan säljas till ett lägre pris. En liter kamelmjölk går i dag att köpa för 220–260 kronor på internet.

Omkring 80 procent av Abdul-Wahabs försäljning har, enligt honom, gått till föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd. Skälet är att kamelmjölk påstås förbättra såväl motoriska som exekutiva funktioner hos barn med autism. Personer med autismspektrumtillstånd har ibland sämre motorik och kan bland annat ha svårt att ta initiativ och att planera.

Men det finns i dag inget vetenskapligt stöd för påståendet att kamelmjölk skulle ha en gynnsam effekt på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Ingen har på ett vetenskapligt sätt undersökt kamelmjölk, säger Jay Gargus, chef på UC Irvine Center for Autism Reserach and Translation, till tidningen.

Han har nu inlett en studie för att undersöka om och i så fall vilka medicinska effekter kamelmjölk har.

Autism

• Är en funktionsnedsättning som påverkar hur hjärnan tar hand om information. Symptomen visar sig före tre års ålder.
• Personer med autism har svårt med social interaktion, att se hur saker hänger ihop och att leva sig in i hur andra människor känner eller tänker.
• Många med autism är starkt beroende av fasta rutiner och ritualer och kan bli väldigt upprörda om något ändras. Vissa skaffar sig avancerade specialintressen.
• En del med autism lever i sin egen värld och har lite kontakt med andra människor, medan andra är aktiva och själva tar kontakt med andra.