Finns det vackra kameler?

Precis som med alla djur kan det finnas variationer i utseende och fysiska egenskaper hos kameler som kan göra dem vackra på olika sätt. Vissa kameler har mjuka, blanka pälsar som kan vara vacker att titta på, medan andra kameler kan ha markanta ansiktsdrag eller ståtliga kroppar som kan anses vara vackra. Dessutom tycker många