Det är roligare att bo i Angered om det bor kameler där

Kamelridning, safari och försäljning av kamelprodukter. Det är några aktiviteter som planeras till en framtida kamelfarm i Angered.
– För några år sedan när vi pratade om det här så skrattade alla, säger Géza Nagy.

För två år sedan väcktes tanken om en kamelfarm i Angered. Initiativtagarna Géza Nagy och Deq Hassan i Svensk-somaliska vänföreningen kläckte idén att ”Det blir roligare att bo i Angered om det bor kameler där” på var sitt håll. Nu jobbar de tillsammans för att drömmen om en kamelfarm ska bli verklighet.
– Jag har alltid haft med mig idén som vi har kommit upp med, säger Deq Hassan.
I Somalia är kamelhållning en tradition med tusenåriga anor och inom föreningen finns det gott om kunskaper som skulle komma till god användning.
– När jag pratar med många somalier så har de aldrig kommit på tanken att man kan starta något sådant här, säger Géza Nagy.

Trivs i olika klimat
Idén är dock inte så tokig som den låter. Redan 1991 startade Sveriges första kamelverksamhet på Öland.
Det finns inget register över kameler i Sverige men enligt Géza Nagy finns det ett tiotal skötare runt om i landet och cirka hundra kameler.
– Under tiden som vi har jobbat med projektet har vi upptäckt att det är ett område som utvecklas mycket i Sverige, säger Géza Nagy.
Tvärt emot vad många tror har kameler inga problem att trivas i vårt nordiska klimat. Kameler klarar såväl 50 gradig värme som upp till 30 graders kyla.
Deq Hassan har personlig erfarenhet av kamelskötsel från hemlandet Somalia.
Som barn hjälpte han släktingar som hade egna djur.
– I mitt hemland brukar man börja när man är runt sex år. Då får man hjälpa till med att sköta om kalvarna, mest med mjölkningen och med att få hem djuren på kvällarna, säger Deq Hassan.

Verksamhet på tre ben
Visionen med kamelfarmen är att skapa en verksamhet som vilar på tre ben: Turism och evenemang, produktion och försäljning av varor samt forskning och information.
Första satsningen blir att starta upp turism– och evenemangsverksamheten med aktiviteter som ridning, uthyrning, firmafest och barnkalas.
– Redan nästa år hoppas vi komma igång med kärnverksamheten med ett par kameler, säger Géza Nagy.
I ett nästa skede finns det planer på att sälja kamelprodukter av olika slag.
Souvenirer ligger nära till hands men mejeri– och köttprodukter står också högt upp på listan.
– Jag tror att det kommer att finnas en stor efterfrågan för det är så pass unikt och spännande samtidigt, säger Géza Nagy.
Med hjälp av Kulturinkubatorn, som är en utbildning för kulturföretag som drivs av Utveckling Nordost, har de slipat på sina idéer.

Alternativ plats
Nästa steg blir att hitta en lämplig plats. Hur stort utrymme som krävs beror dels på maten och dels på hur många kameler man har.
– Det ska byggas en aktivitetspark vid Angered centrum och vi tänker oss att det skulle kunna vara en förlängning av det. Då skulle man kunna locka turister ännu mer, säger Géza Nagy.
Men det finns en hake. Marken de pekar ut på kartan är för tillfället utarrenderad.
Det finns också en annan aspekt som skulle kunna sätta käppar i hjulet.
– Problemet kan vara vilka regler som gäller, om det är naturskyddat och så, säger Géza Nagy.
Kontakt har tagits med såväl Göteborgs fastighetskontor som arrendatorn men i dagsläget är inget klart.
Om det blir nej är man beredd att se sig om efter en alternativ plats utanför stan inom Götalandsregionen.
– Men vår dröm är att göra det här i anslutning till Angered centrum, säger Géza Nagy och Deq Hassan.